Өндүрүштүк жай

SANTO жогорку сапаттагы иш үчүн зарыл болгон бардык мекеме аянтчалары бар. Ишканага сырттан ортомчуларды тартуунун кереги жок. SANTO заводунун өндүрүшү белгиленген дүйнөлүк GMP стандарттарына толук ылайык иштейт, ишкананын ишмердүүлүгү негизги багыттарды гана эмес, компанияны акырындык менен өнүктүрүүгө багытталган резервдерди да камтыйт.
Компания ошондой эле өзүнүн бардык түрлөрүнө ээ энергетикалык жана транспорттук коммуникациялар, ыңгайлуу жана үзгүлтүксүз иштөө үчүн, анын өзүнүн отканасы жана бир нече скважиналары бар.

17га
Өсүмдүк аянты
120+
Генерик дарылары
1200+
Казакстан боюнча 1200+ кызматкер

Биздин технологиялар

SANTO Кыргызстандын аймагында жайгашкан эң мыкты илимий лабораториялардын бири деп аталат. Ишкананын өндүрүшү эң жаңы жана эң алдыңкы жабдуулар менен жабдылган. Жумуш процессин атайын окуудан өткөн жана жоопкерчиликти түшүнгөн жогорку квалификациялуу кызматкерлер гана аткарышат.
Заводдун жабдуулары үзгүлтүксүз түрдө эскирген технологияларды жаңылоо жана алмаштыруу процессинен өтүп турат, алар өз продукциясынын сапаты менен керектөөчүлөрдүн ишенимине ээ болгон эл аралык өндүрүүчүлөрдүн жаңы жана эффективдүү моделдери менен алмаштырылат. Жаңы жабдуулардын аркасында компаниянын кызматкерлери өздөрүнүн продукциясын иштеп чыгууга, жаратууга жана сатууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк алышты.
SANTO Борбордук Азия мамлекеттериндеги окшош корпорациялардын арасында негизги орундардын бирин ээлейт.
Завод өз өлкөсүнүн тургундарынын муктаждыктары үчүн гана эмес, башка мамлекеттердин калкы үчүн медициналык буюмдарды иштеп чыгуу, өндүрүү жана сатуу менен алектенет.
Өндүрүш процессинин ар бир этабы кылдат талдоодон жана өндүрүлгөн дары-дармек каражаттарынын микробиологиялык тазалыгы үчүн милдеттүү сертификациядан өткөрүлөт.
1
миллиард
планшет
255
миллион
капсулалар
7,5
миллион
саше
135
тонна
таблетка массасы нымдуу гранулдаштыруу жолу менен
46,7
миллион
флакон цефалоспориндуу антибиотиктер
15,5
миллион
флаконов антибиотиков ряда пенемы / мицины
8,4
миллион
флакон стерилденбеген суюк дары-дармектер
250
миллион
ампула инъекциялык эритмелери менен

Өндүрүштүк жай

Сертификаты GMP
Дарыкана кампасына GMP сертификат
Луу суюк дары каражаттарын өндүрүү боюнча участокко ЕврАзЭСтин GMP сертификаты
Кефалоспориндер тобунун антибиотик порошокторун Асептикалык чачуу өндүрүштүк аянтына ЕврАзЭСтин GMP сертификаты
Бета-лактамдык (карбапенемдер) тобундагы антибиотиктер порошокторун, аминогликозиддерди жана полипептиддик антибиоитиктерди Асептикалык чачуу өндүрүштүк аянтына ЕврАзЭСтин GMP сертификаты берилет
GMP сертификат ЕврАзЭС на Производственную площадку асептической рассыпки порошков антибиотиков группы бета-лактамные (карбапенемы), аминогликозиды и полипептидные антибиоитики
1 парентералдык жана оозеки суюк дары-дармек каражаттарын чыгаруучу цехтин өндүрүштүк аянтына ЕврАзЭСтин GMP сертификаты
Укуктуу ЕврАзЭС GMP сертификаты цехтин өндүрүштүк аянтына, 3 катуу оозеки дары-дармек каражаттарына